Zemní protlaky - Tomáš Svoboda

Zemní protlaky, podvrty a mikrotunely

...než kopnete zavolejte...

Zemní protlaky

Provádíme řízené i neřízené horizontální zemní protlaky, které umožňují pokládání a přeložky potrubí, kabelů a inženýrských sítí bez nutnosti výkopu.

Zemní práce

Nabízíme také provedení nebo zprostředkování drobných zemních prací, které jsou častokrát velmi úzce spjaté s realizací zemních protlaků.

Rychlost provedení

Naše moderní bezvýkopová technologie šetří váš čas

Minimální terénní úpravy

Podzemní vrty minimalizují následné terénní práce

Finanční úspora

Zemní podvrty sníží celkové náklady na váš projekt

Ochrana prostředí

Technologie zemních protlaků je šetrná k životnímu prostředí

Naše Technologie

Vermeer D20x22

Vermeer D7x11

Vaše nejčastější dotazy...

Proveditelnost vrtu ovlivňuje mnoho faktorů. Nejčastěji hodnotíme typ podloží, důležitý je také dostatečný prostor pro umístění stroje u vstupního výkopu a zároveň je nutné v dosahu vrtu mít možnost přistavit nákladní vůz s nádržemi s vodou. Velmi zásadní je také zhodnocení umístění ostatních sítí v dráze vrtu, které je před samotnou realizací nutné odhalit či vytyčit.

Zemní protlaky minimalizují finančně nákladné výkopové práce i následné terénní úpravy. Díky rychlosti jejich provedení také šetří váš čas. Podvrty silnic či železničních tratí zároveň téměř neomezují jejich provoz. Nespornou výhodou je také záruka přesnosti při vstupu do koncové jámy i schopnost vyhnout se překážkám na trase a to díky sondě a měřícímu zařízení.

Cenu zakázky kalkulujeme vždy individuálně podle druhu zvolené technologie protlaku, průměru protlaku, dále také dle typu a velikosti chrániček, které se do vrtu instalují. Důležitým kritériem je ale i délka vrtu a v neposlední řadě také kvalita a typ podloží. Mezi těžší podmínky patří kupříkladu štěrk, písek či kamenité podloží.

Působíme výhradně v Čechách, nicméně jsme schopni zprostředkovat či doporučit prověřenou společnost i z vašeho regionu.